Klantenservice
Veilig achteraf betalen tot 30 dagen na aankoop
Gratis verzending vanaf €99,-
Eenvoudig retour 30 dagen bedenktijd
Veilig achteraf betalen tot 30 dagen na aankoop

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over de dienstverlening. Wij vragen je vriendelijk om je klacht omtrent de levering volgens onze procedureregels, zoals hieronder benoemd, te volgen. Wij doen ons uiterste best om je klacht zo goed mogelijk voor je op te lossen. 

Je kunt een mail sturen naar: info@cookinglife.nl met als onderwerp je ordernummer en in de mail een duidelijke omschrijving van de klacht met als ondersteuning zoveel mogelijk informatie, zoals foto's en eventuele andere communicatie die er reeds gewwest is.

Klachtenafhandeling en geschillen

  • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  • Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
  • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen redelijke termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  • Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
Woldring | Reviews: 9.3/10 - 3.630 reviews